Invent

Ordlista tandvård


A
Abonnemangstandvård
Ett avtal man kan teckna för att få tandvård till fast pris genom att betala en premie varje månad.
Allmänt tandvårdsbidrag
ATB, ett ekonomiskt tandvårdsbidrag för vuxna. Beroende på hur gammal man är kan man få 150 eller 300 kronor per år.
Amalgam
Material för tandfyllning som består av en blandning av silver, tenn, koppar, zink och kvicksilver. Amalgam är förbjudet att använda sedan 1 juni 2009.
Aplasi
När man saknar anlag för en eller flera tänder från födseln, vilket gör att de tänderna aldrig kommer att växa fram.
Approximalyta
Tandyta som är vänd mot tanden framför eller bakom.
ATB
Detsamma som Allmänt tandvårdsbidrag.
B
Behandlingsplan
Skriftlig plan för omfattande tandvård som bland annat innehåller diagnos, prisuppgift och alternativa behandlingsförslag. Tandvård brukar kallas för omfattande när man till exempel behöver kronor eller bryggor.
Bettfysiolog
Specialisttandläkare som utreder och behandlar besvär i bettet, käklederna och tuggsystemet.
Bettskena
Avtagbart plastskydd som avlastar och skyddar tänderna om man gnisslar eller pressar ihop dem medan man sover. Skenan kan även motverka spänningar i käken huvudet, halsen och nacken.
Bro
Brygga, en ersättning för en eller flera saknade tänder. Bron kan vara av guld, porslin, titan, eller plast och fästs på närliggande tänder eller implantat.
Bruxism
Tandgnissling och tandpressning.
Brygga
Detsamma som bro.
Buckalt
Tandyta som vetter mot kinden.
C
Canin
Hörntand, tand nummer tre räknat från mitten av tandraden.
Carisolv
Gelé som används för att lösa upp tandsubstans som angripits av karies.
Cement
1) Det yttersta lagret på tandens rot.
2) Material för att sätta fast olika typer av konstruktioner.
D
Delprotes
Partialprotes, avtagbar protes som ersätter förlorade tänder. Fästs vid de kvarvarande tänderna med klamrar.
Dental
Kommer från ordet dent, som betyder tand.
Dentin
Tandben, hård vävnad som utgör huvuddelen av tanden och som är täckt med emalj eller cement.
Distalyta
Tandyta som vetter bakåt.
E
Emalj
Det hårda yttre skiktet på tandens synliga del, den så kallade kronan.
Endodontist
Specialisttandläkare som arbetar med komplicerade och avancerade rotfyllningar och andra rotbehandlingar.
Eruption
När en ny tand tränger fram. Ordet kommer av verbet eruptera.
Estetisk tandvård
Kosmetisk tandvård, behandlingar som förbättrar tändernas utseende, till exempel genom blekning.
Extraktion
Uttryck som betyder att en tand dras ut.
F
Fissurer
Fåror i tanden, vanligast på tuggytor. Om fårorna är djupa samlas det lättare bakterier i dem vilket kan göra att man på sikt kan få hål i tuggytorna.
Fissurförsegling
När fårorna eller groparna i tandens tuggytor täcks med en tunnflytande plast för att utestänga bakterier och därmed förebygga karies.
Fixtur
Detsamma som implantat.
Fluor
Grundämne som stärker tänderna. Kan till exempel finnas i tandkräm.
Fluoridlösning
Lösning som innehåller fluor. Kan användas för munsköljning eller penslas på tänderna i syfte att stärka tänderna.
Fluortabletter
Tabletter som innehåller fluor och som man suger på i syfte att stärka tänderna. Barn kan få fluortablett i tidig ålder. De skall då sväljas för att stärka tandanlagen.
Fluortandkräm
Tandkräm som innehåller fluor.
Frisktandvård
Folktandvårdens namn för abonnemangstandvård.
Fyllning
Tandfyllning, kallas ofta ”lagning”. Ersättning av förlorad tandsubstans.
G
Gingivit
Tandköttsinflammation.
Glasjonomer
Ett tandfyllningsmaterial av silikatpulver och hårdplast, som avger fluor.
Guttaperka
Gummimaterial som används vid rotfyllning.
H
Halitosis
Dålig andedräkt.
Helprotes
Så kallade ”löständer” som behövs om alla tänder saknas. En helprotes är avtagbar.
Högkostnadsskydd för tandvård
Ett statligt ekonomiskt stöd för tandvårdskostnader som överstiger 3 000 kronor under ett år. Ju högre kostnader desto större ekonomiskt stöd kan man få. Det är inte alltid den faktiska avgiften som ligger till grund för vilken summa som får räknas in i högkostnadsskyddet, i stället baseras beloppen på statliga så kallade referenspriser.
I
Implantat
Fixtur, skruvar av titan som opereras in i käkbenet och som nya konstgjorda tänder eller broar fästs vid.
Implantatbro
Käkbensförankrad bro (KFB-bro), bro som är förankrad i käkbenet med implantat.
Incisiv
Framtand. Tand nummer ett och två räknat från mitten av tandraden.
Initialkaries
Kritkaries, första stadiet av karies som är ytligt och bara berör emaljen. Har ett kritliknande utseende. Kan läka ut av sig själv.
Interdentalborste
Mellanrumstandborste, liten borste för rengöring mellan tänderna.
Interdentalt
Utrymmet mellan tänderna.
J
Jacketkrona
Krona av porslin.
K
Karies
Sjukdom som orsakar hål i tänderna.
Keram
Tandfyllnings- eller kronmaterial av keramik.
KFB-bro
Detsamma som implantatbro.
Klorhexidin
Bakteriedödande medel som kan användas för att skölja rent i munnen.
Kofferdam
Gummiduk som sätts fast runt tanden för att hålla torrt så att inte saliv läcker in under en behandling.
Komposit
Tandfärgat tandfyllningsmaterial av plast.
Kosmetisk tandvård
Detsamma som estetisk tandvård.
Kritkaries
Detsamma som initialkaries.
Krona
1) Den del av tanden som normalt syns i munnen. Består av emalj, dentin och pulpa. 2) Konstgjord krona, till exempel av guld eller porslin, som används som ersättning för en skadad tand.
Käkbensförankrad bro
Detsamma som implantatbro.
Käkkirurg
Specialisttandläkare som genomför operationer i käken.
L
Lingualt
Tandyta som vetter mot tungan.
Lustgas
Dikväveoxid. Används bland annat i lugnande och smärtstillande syfte vid tandbehandling.
M
Mellanrumstandborste
Detsamma som interdentalborste.
Mesialyta
Tandyta som vetter framåt mot angränsande tand.
Mjölktänder
Primära tänder, barnens första tänder, som tappas och byts ut från cirka fyra till fjorton års ålder.
Molar
Oxeltand, tänderna nummer sex, sju och åtta räknat från mitten av tandraden.
Munhälsobedömning
En enkel undersökning av tänderna, tandköttet och resten av munnen som visar om man behöver tandvård eller om munnen behöver rengöras bättre.
Munslemhinna
Slemhinna som täcker hela munhålan, tandköttet, gommen och munbotten.
O
Ocklusalt
Tandens tuggyta.
Odontologi
Läran om tänderna och deras sjukdomar.
Odontologisk radiologi
Röntgenundersökning av tänderna, käkarna och ansiktet.
Omgörningsgaranti
Garanti som innebär att en behandling vid behov görs om utan att man behöver betala för behandlingen en gång till.
Oral kirurgi
Operation i munhålan.
Ortodonti
Tandreglering, som innebär behandling av tänder som står fel.
Osteit
Inflammation i benvävnad, se även periapikal osteit.
Oxeltand
Detsamma som molar.
P
Parodontolog
Specialisttandläkare inom tandlossningssjukdomar.
Parodontit
Infektion i tandens stödjevävnad som orsakar tandlossning.
Partialprotes
Detsamma som delprotes.
Pedodontist
Specialisttandläkare inom barntandvård.
Periapikal osteit
Inflammation i benvävnaden runt rotspetsen, se även osteit.
Permanenta tänder
De bestående tänder som kommer efter mjölktänderna.
Plack
Bakteriebeläggning som man kan få på tänderna.
Premolar
Främre kindtand. Tand nummer fyra och fem räknat från mitten av tandraden.
Primära tänder
Detsamma som mjölktänder.
Protes
Konstgjord ersättning av kroppsdel. Tandproteser kan vara fasta: broar och kronor, eller avtagbara: delproteser och helproteser.
Protetiker
Specialisttandläkare som bland annat arbetar med komplicerade kronor, broar och proteser.
Protetik
Ersättning av förlorad mjuk- och hårdvävnad i munhålan, det vill säga tänder, käkben och tandkött. Kan till exempel vara kronor, implantat eller proteser.
Pulpa
Den innersta delen av tanden som består av bindväv, blodkärl och nerver.
Pulpit
Inflammation i pulpan som kan göra att man får tandvärk.
R
Referenspriser
De priser som ligger till grund för hur stor summa som får räknas in i högkostnadsskyddet för tandvård.
Rot
Den del av tanden som sitter i käkbenet. En tand kan ha en eller flera rötter.
Rotfraktur
En spricka i tandroten, se rot.
Rotfyllning
Behandling där den skadade pulpan tas bort och tandens rotkanal försluts med guttaperka och ett rotkanalcement.
Rotkanal
Kanaler i tandens rot som innehåller pulpa.
S
Sackaros
Vanligt socker. Innehåller näring som gör att bakterierna i munnen bildar syra.
Sekundärkaries
Karies i anslutning till en fyllning eller krona.
Specialisttandvård
Tandvård som utförs av tandläkare som har en omfattande specialistutbildning inom sitt område, till exempel bettfysiologi. Oftast behöver man en remiss för att få komma till en specialisttandläkare.
Statliga tandvårdsstödet
Ekonomiskt stöd till vuxna som består av två delar: allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd för tandvård.
Syraattack
Syraangrepp på tandytan. Syran bildas när munnens bakterier bryter ner socker till syra.
T
Tandben
Detsamma som dentin.
Tandfyllning
Detsamma som fyllning.
Tandgnissling
Bruxism, när tänderna gnids mot varandra.
Tandhygienist
Legitimerad yrkesgrupp som arbetar med förebyggande munhälsa och tandvård samt undersökningar av karies och parodontit.
Tandköttsficka
En några millimeter djup ficka mellan tandkött och tand.
Tandlossning
Parodontit, när man tappar tänderna. Orsakas av en infektion i tändernas fäste i käken.
Tandläkare
Legitimerad yrkesgrupp som har rätt att undersöka och behandla sjukdomar och skador i tänderna, munhålan och i käkområdet. De har också rätt att ställa diagnoser och skriva ut vissa läkemedel.
Tandpressning
Bruxism, när man biter ihop tänderna hårt.
Tandreglering
Behandling med tandställning av tänder som till exempel vuxit snett eller sitter för tätt. Kan också behövas om man har kraftigt under- eller överbett.
Tandregleringsapparatur
Tandställning, avtagbar eller på tänderna tillfälligt fäst konstruktion som används för att kunna flytta på tänderna eller påverka käkarnas placering.
Tandrot
Se rot.
Tandskydd
Avtagbar skena i mjuk plast som skyddar tänderna under idrott.
Tandsköterska
Yrkesgrupp som främst arbetar med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation, samt assisterar tandläkare vid undersökningar och behandlingar.
Tandsten
Hårda, förkalkade bakteriebeläggningar.
Tandställning
Detsamma som tandregleringsapparatur.
Tandställningsfel
När tänderna är felplacerade i käkbenet.
Tandtekniker
Yrkesgrupp som på laboratorium framställer tandersättningar, till exempel kronor, broar och proteser.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
TLV, Statlig myndighet som granskar och tar beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska ingå i högkostnadsskydden.
Tandvårdsrädsla
Stark rädsla för tandvård.
Tandvårdsstödet, statliga
Detsamma som statliga tandvårdsstödet.
Titanskruv
Detsamma som implantat.
TLV
Detsamma som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
Täckprotes
En typ av helprotes som fästs med tryckknappar på implantat eller kvarvarande rot.
U
Uppsökande tandvård
Gratis munhälsobedömning och rådgivning som man kan få i hemmet om man har stort och långvarigt behov av omvårdnad.
V
Visdomstand
Den bakersta oxeltanden. Tand nummer åtta som bryter fram från senare tonåren och framåt. Det är möjligt att få fyra visdomständer, men hos en del personer bryter inte alla visdomständer fram.
X
Xylitol
Björksocker. Kan inte användas av munnens bakterier för syrabildning och är därmed ett tandvänligt sötningsmedel.

Aktuellt

 

  • Vi tar emot nya patienter.
  • Nyhet: Vi utför tandblekning med Beyound Polus® lampan! Välkomna!

Karta

Hitta till oss

Kommunallt: T-Rådmansgatan, därefter 6 min gång. Från T-stationen Tekniska Högskolan är det 9 min gång.

Med bil: Från Parkeringshuset Norra Real på Tulegatan 14-16 är det 6 min till fots.

Telefoner

08-10 78 78

Jour: 0704 96 16 82

Scroll to top